Ny bestyrelse 2019

På aftenens generalforsamling i foreningen fik vi valgt en ny forkvinde, Amalie og formand, Reynir (billede), en kasserer, et bestyrelsesmedlem og en revisor. Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 24. April kl. 19.00 sammen med fællesspisningen. Vi vil her fremsætte et forslag om en reducering af antallet af bestyrelsesposter samt få besat de resterende poster. De øvrige poster bliver i mellemtiden varetaget af tidligere bestyrelsesmedlemmer, der jf. vedtægterne overlapper i op til tre måneder. Bestyrelsesposterne som mangler at blive besat, er ikke betydeligt arbejdskrævende.