Ekstraordinær og ordinær generalforsamling i Fødevarefælleskabet

I februar og marts måned afholdes der 2x generalforsamling i Fødevarefælleskabet:

  • Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar kl. 17.00
  • Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts kl. 17.00

Begge møder finder sted i Grøn Vogn.

På den ordinære generalforsamling skal foreningens bestyrelsesposter besættes. 

På både den ekstraordinære og den ordinære generalforsamling vil bestyrelsen indstille til at der stemmes om, om foreningen på grund af bl.a. mangel på frivillige kræfter og faldende bestillingstal skal lukke inden for en overskuelig fremtid. 

Alle er velkomne til at deltage og alle medlemmer har stemmeret.