Arbejdsgrupper

I foreningens åbningstid drives fødevarefællesskabet af et frivilligt vagtteam, som udleverer grøntsager og tager imod bestillinger. 

AOFF drives ellers dagligt af tre arbejdsgrupper og bestyrelsen herunder økonomi. Grupperne har hver især nogle grundlæggende forpligtigelser, men har også stor frihed til selv at definere opgaver og træffe beslutninger. Dog skal større beslutninger, der har indflydelse på foreningens økonomi og/eller principper, træffes på et medlemsmøde eller ved generalforsamlingen.

Arbejdsgrupperne er åbne for alle medlemmer. Skriv til en af de nedenstående mailadresser, hvis du er interesseret i at være med.

 

Indkøbsgruppen

Indkøbsgruppen står for at bestille varer fra vores leverandører samt forbedre og udvide vores sortiment. Gruppen er også ansvarlig for fødevarekontrol. Det er Indkøbsgruppen, der sammensætter ugens pose.
Skriv til indkob@aoff.dk, hvis du har konstruktive kommentarer til sammensætningen af ugens pose og/eller kvaliteten af varerne. Eller skriv til fodevarer@aoff.dk hvis du har forslag til nye leverandører eller produkter som du mener vi burde føre i foreningenen.

 

Butiksgruppen

Hver måned skiftes medlemmerne i Butiksgruppen til at være kontaktperson for værterne i butikken. Det er også Butiksgruppen, der sørger for, at vagtplanen er bemandet med værter. Gruppen står i øvrigt for vedligeholdelse og indkøb af inventar samt indretning af butikken. Ønsker man at blive en del af butiksgruppen, indgå i værtskabet eller har man konstruktive forslag skal man kontakte: butik@aoff.dk.

 

Arrangementsgruppen

Arrangementsgruppen planlægger sociale aktiviteter for medlemmerne – såsom fællesspisninger, foredrag og ture ud af huset. Gruppen stiller sig også ofte til rådighed, når AOFF inviteres til at deltage i messer, festivaller mv. Har du lyst til at arrangere, skal du kontakte: arrangement@aoff.dk
Da vi er en forening med fokus på fødevarer, har vi også en række personer med interesse for opskrifter og madlavning siddende i arrangementsgruppen. Deres mission er at inspirere medlemmerne til at bruge deres AOFF-varer på en ny og god måde. De lægge opskrifter op på hjemmeside og Facebook. Opskriftgruppen serverer også jævnligt smagsprøver på spændende retter lavet ud fra AOFF’s sortiment. Er du interesseret i opskrifter og gastronomi, kontakt da: opskrift@aoff.dk.
Medlemmer af arrangementsgruppen  arbejder både med intern og ekstern kommunikation når der skal informeres om foreningens aktiviteter eller om foreningen generelt. De platforme, der arbejdes med, er hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev (via Mailchimp). Er du god til pr og har du lyst til at indgå i vores kommunikationsteam skal du kontakte: kommunikation@aoff.dk

 

Bestyrelsen

Medlemmer i bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling og indgår på lige fod med de øvrige medlemmer i fødevarefællesskabet. Fødevarefællesskabet er ikke hierarkisk, men har en flad struktur, og beslutninger træffes først og fremmest i arbejdsgrupperne, hvor de bør afprøves, inden de drøftes ved konsensus, såfremt dette bliver nødvendigt. Tanken med organisationen er ikke, at jo højere man kommer op, jo mere ansvar får man. Den afgørende faktor er ikke ansvar, men i hvor høj grad man forpligter sig til at deltage i udviklingen og driften af fødefællesskabet. Det er i høj grad formandsskabets opgave at bevare overblikket over hele organisationen og på bedst mulig vis løse eventuelle konflikter samt imødekomme forslag og motivere medlemmer til at fortsætte det gode arbejde indenfor en ramme som kommer flest mulige i foreningen tilgode. Spørgsmål, forslag, forespørgsler ris og ros bedes rettes til: info@aoff.dk.  Bestyrelsen har tæt kontakt til de forskellige arbejdsgrupper og ikke mindst personer med ansvar for foreningens økomoni. Har man spørgsmål til foreningens økonomi eller har man oplevet problemer ved betaling i for eksempel vores webshop, bedes man kontakte: okonomi@aoff.dk.