Manifest

ØKO TIL ALLE! Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab er et medlemsejet og -drevet kooperativt fødevarefællesskab - et alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. Vi tilbyder økologiske, velsmagende, lokalt producerede og bæredygtige fødevarer i et sæsonbaseret udbud til den lavest mulige pris. Vi tilbyder et stort udvalg af økologisk grønt og frugt og støtter bæredygtigt og ikke miljøskadeligt landbrug.

I Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab bidrager medlemmerne med deres arbejdskraft og ved at arbejde sammen opbygges der både tillid til hinanden, og det muliggør også, at priserne på vores produkter kan holdes så lave som muligt. For os er 'forbrugerindflydelse' ikke blot muligheden for at kunne vælge mellem forskellige produkter. I fødevarefællesskabet er kunderne både medlemmer, medarbejdere og medejere. Hvert enkelt medlem har mulighed for at deltage i en af foreningens arbejdsgrupper, og alle medlemmer kan dermed få medindflydelse og medansvar for driften og udviklingen af fødevarefællesskabet. Alle beslutninger tages som udgangspunkt i arbejdsgrupperne og fremlægges for øvrige medlemmer ved foreningens infoaftner, der afholdes hver 3. onsdag i måneden.

Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab handler kun på vegne af vores medlemmer og ikke på vegne af en profitsøgende industri. Ethvert overskud i foreningen går derfor til lavere fødevarepriser, udvikling af foreningen eller til godtgørende sociale projekter i byen omkring os. Denne fælles indsats gør det muligt at holde priser, der gør, at alle kan have råd til at købe økologisk.

Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab arbejder for at skabe et bæredygtigt og livskraftigt fødevaresystem, som kan imødekomme klimaforandringernes udfordringer og udtømmelse af jordens ressourcer. Vi respekterer naturen og stræber efter at reducere indvirkningen af vores livsstil på naturen, så også fremtidige generationer kan få nytte af den. Vi køber derfor kun lokale, miljøvenlige og bæredygtige produkter, og vi har fokus på genbrug. Vi vil gerne sætte et eksempel ved at uddanne os selv og andre om kost og sundhed, samarbejde og miljøet.

Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab er dedikerede til diversitet og lighed, og er imod enhver form for diskrimination. Vi stræber efter at gøre fødevarefællesskabet så dynamisk, indbydende og tilgængeligt for alle, og vi respekterer de holdninger, behov og bekymringer, som hvert enkelt medlem har. Vi søger at opfordre medlemmer af fællesskabet til aktiv deltagelse - både gennem beslutningstagen og ved at bidrage til foreningens drift.