Organisation

Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab består af menige medlemmer, en frivilliggruppe (som alle medlemmer kan engagere sig i), samt en bestyrelse.

De 5 medlemmer i bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling og indgår på lige fod med de øvrige medlemmer i fødevarefællesskabet. Fødevarefællesskabet er ikke hierarkisk, men har en flad struktur, og beslutninger træffes ved konsensus. Tanken med organisationen er ikke, at jo højere man kommer op, jo mere ansvar får man. Den afgørende faktor er ikke ansvar, men i hvor høj grad man forpligter sig til at deltage i udviklingen og driften af fødefællesskabet. Ved at deltage i frivilliggruppen og eventuelt også i det koordinerende fællesmøde hver måned påtager man sig altså ikke mere ansvar, men snarere forpligtiger man sig til at bruge mere tid på at holde fødevarefællesskabet på ret køl.

 

Medlemmer i bestyrelsen

Post Navn Telefon E-mail
Forkvinde Maria Grønlund - -
Forkvinde  Anna Korsgaard Larsen - -
Kasserer Kirstine Skaarup-Lykkegaard  - -
2. kasserer Max Grønlund - -
Bestyrelsesmedlem Reynir Björnsson - -

 

Øvrige centrale ansvarspersoner

Post Navn Telefon E-mail
Bestyrelsessuppleant Linea Sandgren - -
Revisor Anna Kirkeby - -
Revisorsuppleant      
Webansvarlig Thomas Titanium - -


Referater fra generalforsamlinger:

Medlemmer kan tilgå disse her.