Organisation

Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab består af menige medlemmer, en frivilliggruppe (som alle medlemmer kan engagere sig i), samt en bestyrelse.

De 5 medlemmer i bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling og indgår på lige fod med de øvrige medlemmer i fødevarefællesskabet. Fødevarefællesskabet er ikke hierarkisk, men har en flad struktur, og beslutninger træffes ved konsensus. Tanken med organisationen er ikke, at jo højere man kommer op, jo mere ansvar får man. Den afgørende faktor er ikke ansvar, men i hvor høj grad man forpligter sig til at deltage i udviklingen og driften af fødefællesskabet. Ved at deltage i frivilliggruppen og eventuelt også i det koordinerende fællesmøde hver måned påtager man sig altså ikke mere ansvar, men snarere forpligtiger man sig til at bruge mere tid på at holde fødevarefællesskabet på ret køl.

 

Medlemmer i bestyrelsen

Post Navn Telefon E-mail
Forkvinde Maria Grønlund 22 38 39 18 maria [a) mariagroenlund.com
Forkvinde  Anna Korsgaard Larsen 27 61 06 19 a.c.k.l [a) hotmail.com
Kasserer Kirstine Skaarup-Lykkegaard  23 70 86 62  kirstinelykkegaard [a) gmail.com
2. kasserer Max Grønlund 22 38 39 18 maria [a) mariagroenlund.com
Bestyrelsesmedlem Reynir Björnsson 71 79 49 44 reynirr [a) gmail.com

 

Øvrige centrale ansvarspersoner

Post Navn Telefon E-mail
Bestyrelsessuppleant Linea Sandgren 30 29 84 95 lineasandgren3 [a) gmail.com
Revisor Anna Kirkeby 26 36 55 87 ahmkirkeby [a) gmail.com
Revisorsuppleant      
Webansvarlig Thomas Titanium 26 28 29 81 huulbaek [a) gmail.com


Referater fra generalforsamlinger:

Medlemmer kan tilgå disse her.