Vision, mission og grundprincipper

Mål:

ØKO TIL ALLE! At gøre bæredygtige, økologiske fødevarer tilgængelige for alle.

Vision og mission:

At være et fællesskab, der kan tilbyde sine medlemmer billigt økologisk frugt og grønt og derigennem udbrede kendskabet til økologi og bæredygtig fødevareproduktion, samt engagere sine medlemmer og lokalbefolkningen til lokal handling indenfor bæredygtige initiativer.

Grundprincipper:

Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab vil være en del af en bæredygtig fremtid. Disse 9 grundprincipper har til formål at sikre bæredygtighed i samtlige led af de kredsløb, som fødevarefællesskabet indgår i. Alle grundprincipperne skal sammen gøre sig gældende i vores arbejde, da ingen af de ti grundprincipper er tilstrækkelige i sig selv. Vi udvikler grundprincipperne løbende i takt med at vores egen forståelse for problematikkerne og konteksten, de indgår i, udvikler sig. Vi baserer vores arbejde på almindelig sund fornuft, integritet og feedback fra lokalsamfundet, hvilket gør os i stand til at balancere grundprincipperne i forhold til den virkelighed, vi lever i.

1. Vores udbud af fødevarer skal være dyrket lokalt indenfor en radius af 50 km fra Aarhus. Afstanden fra jord til bord har afgørende betydning for fødevarernes friskhed, smag og ernæringsmæssige værdi. Jo kortere afstand der er mellem, hvor friske grøntsager dyrkes, og hvor de spises, desto større er den miljømæssige gevinst

2. Vores udbud af fødevarer skal være dyrket og produceret økologisk eller biodynamisk. Så vi sikrer os, at dyrkningsmetoden ikke udpiner og forøger mængden af kunstige kemikalier, kunstgødning, eller pesticider i vores jord og miljø. Men i stedet bygger på sund og bæredygtig jordbrug, vandmiljø, biodiversitet og dyrevelfærd.

3. Vores udbud af fødevarer skal være sæsonbaseret og afspejle årstiden. Det er muligt at udvide en afgrødes naturlige sæson ved at dyrke dem i drivhus, og vi vil bestemt støtte dette, hvis det gør grøntsager mere tilgængelige i løbet af året. Dog ikke hvis det involverer kunstig opvarmning og belysning af drivhusene.

4. Vores fødevarer skal distribueres på en måde, der støtter fair og direkte handel. Mange landmænd og producenter bliver presset hårdt på prisen og dermed på deres levebrød, hvilket medfører negative sociale og miljømæssige konsekvenser. Vi sikrer, at der er færrest mulige led mellem os og producenterne gennem direkte kontakt.

5. Vi skal være miljøvenlige: Vi mindsker vores CO2-fodspor ved at bruge ressourcer med omtanke - blandt andet ved at mindske spild, genbruge, genanvende og benytte miljøvenlige materialer, hvor det er muligt

6. Gennem vores aktiviteter gør vi vores medlemmer til endnu bedre ambassadører for økologi. Vi skal formidler og fremmer viden om fødevarer og økologi. Vi gør mennesker mere bevidste om, hvordan de fødevarer, de spiser, når frem til deres køkken og træffe bæredygtige fødevarevalg fremover.

7. Vi er transparent og fremmer tillid i alle produktions- og distributionsled: Vi er åbne og ærlige omkring alle vores finansielle transaktioner, og de valg vi træffer omkring vores udbud. Både i forhold til de, der leverer vores fødevarer, og i forhold til hvordan vi bruger vores overskud.

8. Vi arbejder for, at økologi ikke skal være en dyr gourmet-luksus, men en fast og naturlig del af vores hverdag. Derfor skal fødevarefællesskabet være tæt på og tilgængeligt for vores medlemmer - også prismæssigt. Vi vil gøre økologiske fødevarer tilgængelige til fair pris, og vi vil altid prioritere kvalitet og bæredygtighed over pris.

9. Vi skal rumme og opmuntre til mere end blot at levere billige og gode fødevarer. Vi arbejder for, at fødevarefællesskabet skal være en platform, hvorigennem medlemmerne sammen kan skabe positive tiltag med udgangspunkt i det nærområde, hvor vi bor og arbejder. Og inspirere andre til at skabe lignende fællesskaber i deres lokalområder.